Λώρης
Μαργαρίτης

Ιντα
Μαργαρίτη
Αλκιβιάδης
Μαργαρίτης

Μαρίνα
Κουτούβαλη

Mιράντα
Πεσμαζόγλου

Θάλεια
Μοίρα